Admisión - Procedemento e datas

1.- VISITAS GUIADAS INDIVIDUALIZADAS E ENTREVISTAS ADMISIÓN CURSO 2021/2022.

A partir do 15 de febreiro  terán lugar visitas guiadas individualizadas/personalizadas e tamén entrevistas con aquelas familias que estean interesadas en coñecer o noso centro, como traballamos, cal é o noso Proxecto Educativo e Carácter Propio así como as dúbidas e novidades no proceso de admisión do curso 2022/2023Estades todos convidados. 

Para a organización das visitas guiadas e entrevistas é necesario solicitar cita a través dos seguintes medios:

 

 Triptico de Educación Infantil

 Documento informativo do Colexio

 

Podes ver as seguintes presentacións e vídeos do colexio que che servirán para coñecer mellor o noso centro

 

 

Vídeo xeral do colexio:

 

Vídeo de testemuñas dalgunhas familias:

 

 

2.- NORMATIVA DE ADMISIÓN ALUMNOS 

2.1.-Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos 2º ciclo ED. INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA. 

descarga documento pdf.jpg  ORDE 12 DE MARZO 2013 (DOGA 15 MARZO 2013).pdf 

2.2.- DECRETO 254/2012, do 13 de decembro (DOG Núm. 245, de mércores 26 de decembro de 2012) 

descarga documento pdf.jpg  ADMISIÓN EN CENTROS.pdf 

2.3.- Orde do 25 de xaneiro de 2017 publicada no DOG do 1 de febreiro que modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.  

 
2.4.- Orde do 18 de dcembro de 2020 publicada no DOG do 22 de decembro de 2020 que modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 
 
2.5.- Anexo II de admisión.
 
3.- DATAS E FASES DO PROCESO
 

 

FASES DO PROCESO

DATAS

Ed. Infantil, Primaria e E.S.O.

Presentación de Solicitudes de admisión.

Documentos a presentar :

1. Solicitude debidamente cuberta. (ANEXO II)

2. Fotocopia da folla de inscrición no libro de familia ou DNI.

3.De optar por praza neae, achegar ocumentación pertinente.

Do  1 ao  21 de marzo de 2022 ambos os dous inclusive

Presentación de documentación xustificativa dos criterios de baremo se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas

10 días hábiles a partires dos 2 seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión
(do 1 de marzo ao 21 de marzo de 2022)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de abril

Reclamacións listaxes provisionais

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do 15 de maio

Formalización da Matrícula Infantil e Primaria

Do 20 ao 30 de xuño de 2022

Formalización da Matrícula en prazo  ordinario para alumnos ESO

Do 25 de xuño ao

11 de xullo de 2022

 
4.- DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN DE NOVOS ALUMNOS

A solicitude será ÚNICA e terá carácter vinculante, e nela poderán relacionarse ata seis centros, por orde de preferencia. A solicitude poderá presentarse das seguintes maneiras:

1.- Telemáticamente a través da aplicación “admisionalumnado”. A solicitude na sede electrónica ten asignado o código ED550B. 

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

2.- De forma presencial no centro unha vez cuberto o Anexo II (procedemento ED550B) manualmente ou cubríndoo no ordenador, imprimilo e entregalo na secretaría do centro.

4.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

4.2. CRITERIOS DE BAREMACIÓN E DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

4.3. DATAS A TER EN CONTA NO PROCESO

 Triptico de Educación Infantil

 Documento informativo do Colexio

 Documento de Carácter Propio CEV galego

 Anexo II de admisión (Galego)

 Anexo II de admisión (Castelán)

 Documento informativo sobre admisión

 Rúas-zona influencia Colexio Nuesrtra Señora de los Remedios

 Descricción perimetral zona influencia colexio Ntra. Sra. de los Remedios

 Centros limítrofes colexio Ntra Sra de los Remedio (zona limítrofe)

 Rúas-zonas influencia colexio do Concello de Santiago

 Instruccións Dirección xeral de Centros para admisión 2021/2022

 Instruccións Xefatura Territorial da Coruña para admisión 202_/202_

 Descargar arquivo portas aberta 2022/2023
@cole_remedios tweets