Oferta - Titoría

A acción titorial constitúe un elemento inherente á actividade docente dentro dun concepto integral da educación. Entraña unha relación individualizada coa persoa do educando na estrutura e a dinámica das súas actitudes, aptitudes, coñecementos e intereses. A titoría debe de axudar a integrar coñecementos e experiencias dos distintos ámbitos educativos, contribuíndo tamén a integrar a experiencia escolar, en xeral, e a vida cotiá extraescolar. Baixo esta perspectiva, o desenvolvemento da función titorial asegura que a educación sexa verdadeiramente integral e persoalizada, e non quede reducida a mera instrución ou impartición de coñecementos.

A títoría e orientación adquire matices diferentes ao longo das distintas etapas educativas:

A educación infantil e primaria, as funcións máis importantes refierense á inserción do neno no grupo de compañeiros, a adaptación escolar inicial,a prevención de dificultades de aprendizaxe e a vinculación da escola coa familia.
O el nivel de secundaria, pasan a prevalecer os aspectos de orientación relativos á elección entre distintas vías e opcións educativas, así como o afianzamento de técnicas eficaces de estudo.

O término da ESO, e o longo da posobrigatoria, cobra especial importancia a orientación cara a estudos posteriores e a orientación para a transición á vida activa. A orientación profesional presupón información profesional, pero non consiste só nela. Ademais, tomará en conta as aptitudes, inclinacións e intereses persoais de cada individuo. (Libro Blanco, 1989).

Despois desta breve reseña das funcións da titoría, pasamos a indicar cales son os profesores titores de cada curso, así como o horario de atención as nais e pais. Importante: Para poder ser atendido adecuadamente, é necesario que reserve cita con antelación, deste xeito o profesor titor poderá contrastar a información do seu fillo con todos os profesores que lle imparten clase.
 

 

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

TITORÍAS INFANTIL    CURSO 2022/2023

Curso Infantil

Titora

Día

Hora

4º E.I – A

Miriam Villaverde Rouco

Mércores

17 :00

4º E.I – B

Yaneth García García

Xoves

17 :00

5º E.I – A

Carmen María Calvo Pena

Luns

17 :00

5º E.I – B

Marisol Castiñeiras Gómez

Luns

17:00

6º E.I – A

Charo Méndez Torrado

Luns

17:00

6º E.I – B

Cristina Devesa Rodríguez

Luns

17:00

Departamento de Orientación

Vanesa  Rodríguez Recarey

Mércores

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

TITORÍAS PRIMARIA    CURSO 2022/2023

Curso Primaria

Titora

Día

Hora

1º A

 

Vanesa  Rodríguez Recarey

Luns

17:00

1º B

 

Ana Lois Pascual

Luns

17:00

2º A

 

Belén Otero Ferreiro

Luns

17:00

2º B

 

Marisa Lema Rivadas

Luns

17:00

3º A

 

Rosa Mª Mourazos Otero

Luns

17:00

3º B

 

Cristina Riveira García

Luns

17:00

4º A

 

Lucía Dubra Ríos

Mércores

13:00

4º B

 

Isabel Suárez Pérez

Martes

 

9:30

5º A

 

Mª Jesús García Olveira

Martes

16:00h

5º B

 

Eva Carril García

Luns

17:00

6º A

 

Natalia Pérez Conde

Martes

15.00

6º B

 

Antía García Dios

Martes

13:00

Departamento de Orientación

Vanesa  Rodríguez Recarey

Mércores

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

TITORÍAS ESO CURSO 2022/2023

Curso ESO

Titora

Día

Hora

1º ESO A

 

Andrés Dopazo Santos

XOVES

18:00

1º ESO B

 

Isabel Penas Vázquez

MÉRCORES

10:40

2º ESO A

 

Victoriano Ramos Benito

MARTES

9:30

2º ESO B

 

Remedios Fernández Castro

MARTES

12:40

3º ESO A

 

Emma Castiñeiras Carreira

MARTES

16:30

3º ESO B

 

Esther Fraiz Arias

XOVES

9:30

3º ESO DIVERSIFICACIÓN

 

F. Javier Gómez Feás

VENRES

12:30

4º ESO A

 

Rosa Cruces Vázquez

XOVES

12:40

4º ESO B

 

Yolanda Rey Salgueiros

MARTES

9:30

Departamento de Orientación

 

 

Maije Castro Wagner

LUNS

12:40

 

Emma Castiñeiras Carreira

MARTES

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descargar titorías 2022-23

 

 
@cole_remedios tweets