Oferta - Titoría

A acción titorial constitúe un elemento inherente á actividade docente dentro dun concepto integral da educación. Entraña unha relación individualizada coa persoa do educando na estrutura e a dinámica das súas actitudes, aptitudes, coñecementos e intereses. A titoría debe de axudar a integrar coñecementos e experiencias dos distintos ámbitos educativos, contribuíndo tamén a integrar a experiencia escolar, en xeral, e a vida cotiá extraescolar. Baixo esta perspectiva, o desenvolvemento da función titorial asegura que a educación sexa verdadeiramente integral e persoalizada, e non quede reducida a mera instrución ou impartición de coñecementos.

A títoría e orientación adquire matices diferentes ao longo das distintas etapas educativas:

A educación infantil e primaria, as funcións máis importantes refierense á inserción do neno no grupo de compañeiros, a adaptación escolar inicial,a prevención de dificultades de aprendizaxe e a vinculación da escola coa familia.
O el nivel de secundaria, pasan a prevalecer os aspectos de orientación relativos á elección entre distintas vías e opcións educativas, así como o afianzamento de técnicas eficaces de estudo.

O término da ESO, e o longo da posobrigatoria, cobra especial importancia a orientación cara a estudos posteriores e a orientación para a transición á vida activa. A orientación profesional presupón información profesional, pero non consiste só nela. Ademais, tomará en conta as aptitudes, inclinacións e intereses persoais de cada individuo. (Libro Blanco, 1989).

Despois desta breve reseña das funcións da titoría, pasamos a indicar cales son os profesores titores de cada curso, así como o horario de atención as nais e pais. Importante: Para poder ser atendido adecuadamente, é necesario que reserve cita con antelación, deste xeito o profesor titor poderá contrastar a información do seu fillo con todos os profesores que lle imparten clase.
 

 

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

TITORÍAS INFANTIL    CURSO 2022/2023

Curso Infantil

Titora

Día

Hora

4º E.I – A

Miriam Villaverde Rouco

 

 

4º E.I – B

Yaneth García García

 

 

5º E.I – A

Carmen María Calvo Pena

 

 

5º E.I – B

Marisol Castiñeiras Gómez

 

 

6º E.I – A

Charo Méndez Torrado

 

 

6º E.I – B

Cristina Devesa Rodríguez

 

 

Departamento de Orientación

Vanesa  Rodríguez Recarey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

TITORÍAS PRIMARIA    CURSO 2022/2023

Curso Primaria

Titora

Día

Hora

1º A

 

Vanesa  Rodríguez Recarey

 

 

1º B

 

Ana Lois Pascual

 

 

2º A

 

Belén Otero Ferreiro

 

2º B

 

Marisa Lema Rivadas

 

 

3º A

 

Rosa Mª Mourazos Otero

 

 

3º B

 

Cristina Riveira García

 

 

4º A

 

Lucía Dubra Ríos

 

 

4º B

 

Isabel Suárez Pérez

 

 

 

5º A

 

Mª Jesús García Olveira

 

 

5º B

 

Eva Carril García

 

6º A

 

Natalia Pérez Conde

 

 

6º B

 

Antía García Dios

 

 

Departamento de Orientación

Vanesa  Rodríguez Recarey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

TITORÍAS ESO CURSO 2022/2023

Curso ESO

Titora

Día

Hora

1º ESO A

 

Andrés Dopazo Santos

 

1º ESO B

 

Isabel Penas Vázquez

 

 

2º ESO A

 

Victoriano Ramos Benito

 

 

2º ESO B

 

Remedios Fernández Castro

 

 

3º ESO A

 

Emma Castiñeiras Carreira

 

 

3º ESO B

 

Esther Fraiz Arias

 

 

3º ESO DIVERSIFICACIÓN

 

F. Javier Gómez Feás

 

 

4º ESO A

 

Rosa Cruces Vázquez

 

 

4º ESO B

 

Yolanda Rey Salgueiros

 

 

Departamento de Orientación

 

 

Maije Castro Wagner

 

 

 

Emma Castiñeiras Carreira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descargar titorías 2022-23

 

 
@cole_remedios tweets