Oferta - Titoría

A acción titorial constitúe un elemento inherente á actividade docente dentro dun concepto integral da educación. Entraña unha relación individualizada coa persoa do educando na estrutura e a dinámica das súas actitudes, aptitudes, coñecementos e intereses. A titoría debe de axudar a integrar coñecementos e experiencias dos distintos ámbitos educativos, contribuíndo tamén a integrar a experiencia escolar, en xeral, e a vida cotiá extraescolar. Baixo esta perspectiva, o desenvolvemento da función titorial asegura que a educación sexa verdadeiramente integral e persoalizada, e non quede reducida a mera instrución ou impartición de coñecementos.

A títoría e orientación adquire matices diferentes ao longo das distintas etapas educativas:

A educación infantil e primaria, as funcións máis importantes refierense á inserción do neno no grupo de compañeiros, a adaptación escolar inicial,a prevención de dificultades de aprendizaxe e a vinculación da escola coa familia.
O el nivel de secundaria, pasan a prevalecer os aspectos de orientación relativos á elección entre distintas vías e opcións educativas, así como o afianzamento de técnicas eficaces de estudo.

O término da ESO, e o longo da posobrigatoria, cobra especial importancia a orientación cara a estudos posteriores e a orientación para a transición á vida activa. A orientación profesional presupón información profesional, pero non consiste só nela. Ademais, tomará en conta as aptitudes, inclinacións e intereses persoais de cada individuo. (Libro Blanco, 1989).

Despois desta breve reseña das funcións da titoría, pasamos a indicar cales son os profesores titores de cada curso, así como o horario de atención as nais e pais. Importante: Para poder ser atendido adecuadamente, é necesario que reserve cita con antelación, deste xeito o profesor titor poderá contrastar a información do seu fillo con todos os profesores que lle imparten clase.

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º curso de E.I.- Grupo A: Villaverde Rouco, Miriam (Luns de 17:00-18:00 h)
4º curso de E.I. - Grupo B: García García, Yaneth (Mércores de 17:00-18:00 h)
5º curso de E.I. - Grupo A: Calvo Pena, Carmen María (Luns de 17:00-18:00 h)
5º curso de E.I. - Grupo BCastiñeiras Gómez, Mª Soledad (Luns de 17:00-18:00 h)
6º curso de E.I. - Grupo A: Méndez Torrado, Mª Rosario (Xoves de 17:00-18:00 h)
6º curso de E.I. - Grupo B: Devesa Rodríguez, Cristina (Mércores de 17:00-18:00 h)

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º curso de E.P. - Grupo A: Otero Ferreiro, Mª Belén (Luns de 17:00-18:00 h)
1º curso de E.P. - Grupo B: Lema Rivadas, Mª Luisa  (Luns de 17:00-18:00 h)
2º curso de E.P. - Grupo A: Rodríguez Recarey, Vanesa (Luns de 17:00-18:00 h)
2º curso de E.P. - Grupo B: Lois Pascual, Ana (Xoves de 17:00-18:00 h)
3º curso de E.P. - Grupo A: Mourazos Otero, Rosa Mª (Luns de 17:00-18:00 h) 
3º curso de E.P. - Grupo B: Riveira García, Cristina (Luns de 16:00-17:00 h)
4º curso de E.P.- Grupo A: Dubra Ríos, Lucía (Luns de 14:00-15:00 h)
4º curso de E.P. - Grupo B: Carril García, Eva (Luns de 14:00-15:00 h)
5º curso de E.P. - Grupo A: García Olveira, Mª Jesús (Xoves de 16:00-17:00 h)
5º curso de E.P. - Grupo B: Suárez Pérez, Isabel (Martes de 16:00-17:00 h)
6º curso de E.P. - Grupo A: Ferreiro Millán, Mª Jesús (Luns de 17:00-18:00 h)
6º curso de E.P. - Grupo B: García Dios, Antía (Luns de 17:00-18:00 h) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º curso de E.S.O. - Grupo A: Fraiz Arias, Esther (Venres de 10:30-11:30 h) 
1º curso de E.S.O. - Grupo B: Penas Vázquez, María Isabel (Luns de 13:30-14:30 h) 
2º curso de E.S.O. - Grupo A:
Dopazo Santos, Andrés (Xoves de 18:00-19:00 h)
2º curso de E.S.O.- Grupo B: Díaz Salvado, María (Luns de 18:15-19:15 h) 
3º curso de E.S.O. - Grupo A: Davila Queiruga, José Ramón (Luns de 13:40-14:40 h) 
3º curso de E.S.O. - Grupo B: Romero García, María (Martes de 16:45-17:45 h) 
4º curso de E.S.O.- Grupo A: Cánive Brión, Mª Angeles (Luns de 18:00-19:00 h) 
4º curso de E.S.O. - Grupo B: Fernández Castro, Remedios (Xoves de 18:00-19:00 h) 

 Descargar titorías 2019-2020
@cole_remedios tweets