Oferta - Obxectivo anual

Non esquecemos que como cada ano, as Fillas da Caridade de España comparten un mesmo obxectivo para todos os Centros Educativos VicencianosA responsabilidade é o obxectivo deste curso. Un valor que cobra especial importancia nas circunstancias que estamos vivindo. A responsabilidade implica unha confianza nas nosas posibilidades e capaces, e nese sentido pretendemos que os nosos alumnos síntanse activos no exercicio dos seus dereitos e os seus deberes, así como o coidado persoal, natural e social.

 

 
@cole_remedios tweets