Secretaría

Documentos


 • BOLSAS PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS 22-23

  Descargar

 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

  Descargar

 • ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

  Descargar

 • DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

  Descargar

 • Decreto 86/2015 - Currículo ESO e bacharelato. Cadro de distribución horaria

  Descargar

 • DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

  Descargar