CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN PARA DOTACIÓN DE AULAS DIXITAIS
@cole_remedios tweets