ECONTRO EQUIPOS DIRECTIVOS

  • 27 de outubro de 2023

ECONTRO EQUIPOS DIRECTIVOS

ENCONTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS

A xornada de hoxe estivo dedicada á formación e á reflexión da actividade docente. Puidemos compartir experiencias con otros equipos directivos de España.

Nunca deixemos de aprender nin de aprender a aprender!

@cole_remedios tweets