PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2022/23

  • 21 de abril de 2022

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2022/23

 

A información contida nestes informes só poderá facerse pública presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do centro.

Ábrese un prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación, para formular reclamación ante o titular do centro educativo. A estimación ou desestimación das reclamación entenderase realizada a través das listaxes definitivas.

@cole_remedios tweets