ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

  • 18 de maio de 2020

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, publicamos a adaptación das programacións didácticas.

As familias tamén podedes descargar todos os documentos desde a plataforma educamos.

@cole_remedios tweets