NOVAS DATAS PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020-21

  • 06 de maio de 2020

NOVAS DATAS PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020-21

Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

 

 

FASES DO PROCESO

DATAS

ED. INFANTIL, PRIMARIA E E.S.O.

Presentación de Solicitudes de admisión. Documentos a presentar :

1. Solicitude debidamente cuberta. (ANEXO II)

2. Fotocopia da folla de inscrición no libro de familia ou DNI.

3. Certificado de matrícula do centro anterior a partir de 5º de Edu. Infantil

4.De optar por praza neae, achegar documentación pertinente.

5. A solicitude de admisión en supostos de ruptura familiar (separación, divorcio) deberá se asinada por ambos proxenitores. E, como se establece no novo artigo 16 da orde, a solicitude deberá acompañarse da entrega da copia do CONVENIO REGULADOR OU RESOLUCIÓN XUDICIAL DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO, se é o caso.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma

Do 11 ao 18 de maio

Presentación de documentación xustificativa dos criterios de baremo se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas

Ata o 26 maio 2020

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 9 de xuño 2020

Reclamacións listaxes provisionais

3 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do 26 de xuño

Formalización da Matrícula Infantil e Primaria

Do 1 ao 10 de xullo de 2020

Formalización da Matrícula en prazo  ordinario para alumnos ESO Formalización da Matrícula en prazo extraordinario para alumnos ESO

Do 1 ao 10 de xullo de 2020

Do 1 ao 10 de setembro de 2020

 

 

Para máis información poñerse en contacto coa secretaría do centro

Tamén pode visitar:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31003

https://www.colexiodosremedios.com/pagina.php?idPag=510&s=procedemento-e-datas

 

@cole_remedios tweets