Oferta Educativa
Written by Administrator   
miércoles, 16 enero 2008

O colexio "NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS" é un centro privado concertado que oferta as seguintes ensinanzas:

 

EDUCACIÓN INFANTIL:(2 ciclo)
Potenciación da segunda lingua estranxeira, INGLÉS, no segundo ciclo de educación infantil. Desde entón fomos incrementándoo e, na actualidade, os 3 cursos de Educación Infantil teñen 4 sesións de 30 minutos de de Lingua Extranxeira.

  

Proxectos da etapa:

- Programa BEDAKIDS 

- Auxiliar de conversa nativa.

- Plataforma Educ@mos. (Plataforma de comunicación via web coas familias).

infantil 4 437x291.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA:

As materias de educación física, música e plástica en primaria son impartidas en lingua inglesa.

 

 Proxectos na etapa:

- Plurilingüismo.

- Programa BEDA. (potenciación idiomas) 

-Auxiliar de conversa.

- Plataforma Educ@amos. ( plataforma de comunicación coas familias via web)

 

   

primaria 1 437x291.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA:

 Dispoñemos de proxectos de relevancia  para esta etapa educativa:

- Proxecto Abalar (dotación de aulas dixitais)

- Seccións Bilingües en Plástica e Visual (1º ESO) e Música (2º ESO).

- Programa BEDA.

- Plataforma Educ@mos (plataforma  web de xestión e comunicación coas familias)

- Auxiliar de conversa nativos

Para máis información sobre estes proxectos, consultar a sección "PROXECTOS DO COLEXIO"

eso 1_437x291.jpg