Proxecto Escolar
Written by Administrator   
miércoles, 16 enero 2008
    infantil_426x274.jpg  
 

 

       

 Entendemos a educación desde unha dobre perspectiva: 

En primeiro lugar como un procesoGLOBALIZADORque favoreza nos nosos alumnos a educación integral e harmónica da súa personalidade; formación da personalidade que no noso caso e de acordo co carácter propio, pretendemos desenvolver en tódalas áreas tomando como referencia a concepción cristiá do home, a vida e ou mundo,

En segundo lugar, dende ou noso punto de vista, é tamén un PROCESO DE PROGRESIVA CAPACITACIÓN para que os nosos alumnos poidan desenvolver, dende a súa personalidade, unha acción transformadora do mundo e a sociedade, contribuíndo co seu traballo esforzo, á construción dunha realidade e dunhas relacións interpersoais moito máis xustas e solidarias.


Para conseguir estes obxectivos, propoñemos en toda a comunidade educativa as seguintes FINALIDADES que compartimos e asumimos:


1. Orientar os nosos alumnos no seu traballo formativo para que descubran cales son as súas aptitudes, que aprendan a desenvolver as súas capacidades a autogobernarse e a tomar decisións, con libertade e responsabilidade.


2. Optar por unha educación personalizada adaptada ás necesidades de cada alumno, tendo en conta o seu entorno.


3. Considerar O alumno como centro e protagonista do seu proceso educativo e o mestre como mediador en dito proceso.


4. Adoptar unha metodoloxía didáctica aberta eflexible , consecuente cos obxectivos educativos.


5. Crear un ambiente educativo de sinxeleza, acollida, respecto, confianza, alegría, realismo, lealtade e xenerosidade.


6. Valorar a convivencia e potenciar as relacións de cooperación entre compañeiros e bos hábitos de comportamento democrático.

7. Poñer avances tecnolóxicos ao servizo da educación, preparando os alumnos para a vida, ensinándolles a comprender as distintas formas de expresión.


8. Baser a relación entre profesores e alumnos nunha relación persoal de proximidade, convivencia e amizade.


9. Proxectar a educación máis alá da aula e do horario escolar, a través de múltiples actividades formativas.


10. Verificar, a través da autoavaliación continua ou nivel de calidade da acción educativa da escola e a súa adecuación, intereses e as necesidades das familias e dous alumnos.