Educación Secundaria Obrigatoria PDF Print E-mail
Written by Administrator   
miércoles, 16 enero 2008

 

A Educación Secundaria Obrigatoria abarca catro cursos divididos en dous ciclos . O currículo está organizado en áreas tal como aparece na

táboa:

  

Materias

4º académicas

4º aplicadas

Lingua galega e literatura

4

3

3

3

3

Lingua castelá e literatura

4

3

3

3

3

Primeira lingua estranxeira

3

3

3

3

3

Matemáticas

5

5

 

 

 

Matemáticas orientadas a ensinanzas académicas/aplicadas

 

 

4to

4

4

Xeografía e historia

3

3

3

3

3

Bioloxía e xeoloxía

4

 

2

3to

 

Física e química

 

3

2

3to

 

Educación física

2

2

2

2

2

Relixión/Valores éticos

1

1

1

1

1

Titoría

1

1

1

1

1

Segunda lingua estranxeira

2

2

2eo

3eo

3eo

Ed. Plástica, visual e audiovisual

2

 

2

3eo

3eo

Música

 

2

2

3eo

3eo

Tecnoloxía

 

3

2

 

3to

Cultura clásica

 

 

2eo

3eo

3eo

Economía

 

 

 

3to

 

Latín

 

 

 

3to

 

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial

 

 

 

 

3to

Ciencias aplicadas á actividade profesional

 

 

 

 

3to

Artes escénicas e danza

 

 

 

3eo

3eo

Cultura científica

 

 

 

3eo

3eo

Filosofía

 

 

 

3eo

3eo

Tecnoloxías de información e comunicación

 

 

 

3eo

3eo

Materia troncal non cursada

 

 

 

3eo

3eo

Libre configuración do centro:

xadrez, educación financeira, oratoria, información e investigación, promoción de estilos de vida saudables, paisaxe e sustentabilidade en Galicia

1

1

 

 

 

TOTAIS

32

32

32

32

32

 
  As materias de Plástica e Visual (1º ESO) e Música (2º ESO) serán impartidas en inglés ao implantar, nestas materias,
 seccións bilingües
actividades-extraescolares-complementarias 1.jpg
  
 
  
  

 

 
 
 
< Prev   Next >