Departamentos PDF Print E-mail
Written by Administrator   
miércoles, 16 enero 2008

 

Os Departamentos didácticos son órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias das áreas e materias correspondentes e as actividades que lles encomenden.

No enlace de algúns departamento atoparás información, apuntes, bibliografía e recursos en internet que te axudarán nos teus estudos.

 

NOME

DEPARTAMENTO

PROFESORES

MATERIAS

CIENCIAS SOCIAIS

Pardavila Caamaño, Mª Custodia (COORDINADOR)

Salvado Ares, Mª Elena   

Castro Wagner, Mª Jesús 

 

Ciencias

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

Taller de Iniciativas Emprendedoras

Educación para a Ciudadanía

Educación Ético-Cívica

 

LINGUA CASTELÁ , LINGUA GALEGA E LITERATURA

Canibe Brión, Mª de los Angeles (COORDINADOR)

Díaz Salvado, María

Penas Vázquez, Mª Isabel

Ferreiro Millán, Mª Jesús

Lingua Castelá e Literatura 

Lingua Galega e Literatura

Cultura Clásica

Latín

Ámbito lingüístico - social

LINGUAS ESTRANXEIRAS

 

Cruces Vázquez Rosa Mª  (COORDINADOR)

Fernández Castro, Remedios

Novoa Blanco Ángel Manuel

Dobarro Landeira, Adrián

Carril García, Eva

Rodríguez Recarey, Vanesa

González Cortón, Brais

García García, Yaneth

Martínez, Thomas Armel Denis

 

Inglés

Francés

MATEMÁTICAS E CIENCIAS

 

Dopazo Santos, Andrés (COORDINADOR)

Rey Salgueiros, Yolanda  

Gómez Feás, Francisco Javier

Romero García-Ciudad, María

Fernández Rial, Emilio José

 

Matemáticas

Informática

Ciencias Naturais

Física e Química

Bioloxía e Xeoloxía

Tecnoloxía

Ámbito científico-técnico

 

ARTÍSTICA

 

Puy Fraga, Teresa (COORDINADOR)

(Lucía Dubra Ríos) 

García Olveira, Mª Jesús

González Cortón, Brais 

 

Música

Educación Plástica e Visual

EDUCACIÓN FÍSICA

Ramos Benito, Victoriano (COORDINADOR)

Novoa Blanco, Ángel Manuel 

Educación Física

ORIENTACIÓN

 

Casal Fernández, Isabel (COORDINADOR)

Gómez Feás, Francisco Javier (Director) 

Rey Salgueiros, Yolanda (Xefe Estudos Secundaria) 

Lema Rivadas, Mª Luisa  (Xefe de Estudos Primaria) 

Castineira Carreira, Emma

Castro Wagner, Mª Jesús

Mourazos Otero, Rosa Mª

 

 

 

 

 

 

 

 
< Prev   Next >