Plataforma Educ@mos PDF Print E-mail
Written by Administrator   
miércoles, 09 marzo 2011
Implantata na actualidade en Infantil, Primaria e ESO.
Na nosa constante preocupación por mellorar os servizos que o Centro presta, puxemos en marcha unha plataforma educativa on-line na que poderá consultar diariamente todos os datos dispoñibles de interese acerca da marcha académica do seu fillo/a. Ademais, permitiralle a comunicación con titoresprofesores e Centro por medio de correo electrónico e outra serie de operacións que facilitan a comunicación.
 
 
 
educamos2_571x178.jpg
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde este momento pode:

Consultar as notas dos seus fillos dasdiversas tarefas (exames, traballos,…)

Consultar as observacións e anotacións de titores e profesores no día a día.

Consultar as datas das diferentes tarefas do seu fillo (exames, traballos, …)

Consultar os horarios escolares dos seus fillos.

Consultar as faltas de asistencia,xustificacións, expulsións...

Consultar aos profesores que impartencada materia.

Consultar as actividades extraescolares ecomplementarias dos seus fillos.

 

Este novo servizo significa un salto cualitativo importante na nosa integración ás novas tecnoloxías, sendo neste momento un dos poucos centros que poden prestar este servizo.


Para acceder a estes datos, debedes visitar a páxina Web:

http://nsremedios-santiago.educamos.com

 Na actualidade a plataforma educamos está implantada en Infantil, Primaria e Secundaria 

 
< Prev   Next >